എ. സി. ചരണ്യ നാസയുടെ ചീഫ് ടെക്നോളോജിസ്റ്റായി ചുമതലയേറ്റു

വാഷിങ്ടൻ : നാഷനൽ എയറോനോട്ടിക്സ് ആൻഡ് സ്പേസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ചീഫ് ടെക്നോളോജിസ്റ്റായി ഇന്ത്യൻ അമേരിക്കൻ എയ്റോ സ്പേസ് ഇൻഡസ്ട്രി വിദഗ്ദൻ എ.…