ഗതാഗതമന്ത്രിയുടെ അദാലത്ത്; 718 പരാതികള്‍ക്ക് പരിഹാരം

കോട്ടയം: മോട്ടോര്‍ വാഹന വകുപ്പില്‍ തീര്‍പ്പാകാതെ കിടന്ന ഫയലുകള്‍ തീര്‍പ്പാക്കുന്നതിനും പരാതികള്‍ പരിഹരിക്കുന്നതിനുമായി ഗതാഗത മന്ത്രി ആന്റണി രാജുവിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ കോട്ടയത്തു…