ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ക്ക് സവരണം ഏര്‍പ്പെടുത്തണം:ഡിഏപിസി

ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മുതല്‍ പാര്‍ലമെന്റ് വരെ സംവരണം ഏര്‍പ്പെടുത്താന്‍ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍ നിയമനിര്‍മാണം നടത്തണമെന്ന് ഡിഫറന്റ്‌ലി ഏബിള്‍ഡ് പീപ്പിള്‍സ് കോണ്‍ഗ്രസ്…