അങ്കമാലി എംഎൽഎ റോജി.എം. ജോണിന് ഫിലഡൽഫിയയിൽ സ്വീകരണം – നവംബർ 18 ന് വ്യാഴാഴ്ച

ഫിലഡൽഫിയ: ഇന്ത്യൻ ഓവർസീസ് കോൺഗ്രസ് പെൻസിൽവാനിയ കേരള ചാപ്റ്ററിന്റെ അഭിമുഖ്യത്തിൽ ഐ പിസി എൻ എ മാധ്യമ സെമിനാറിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി അമേരിക്കയിൽ…