സെന്റ് പാട്രിക് ദിനത്തിൽ ഹൂസ്റ്റൺ കത്തോലിക്കർക്ക് മാംസം കഴിക്കാൻ അതിരൂപതയുടെ അനുമതി

ഹൂസ്റ്റൺ:സെന്റ് പാട്രിക് ദിനമായ വെള്ളിയാഴ്ച ഹൂസ്റ്റൺ കത്തോലിക്കർക്ക് മാംസം കഴിക്കാൻ അതിരൂപത അനുമതി നൽകി. നോമ്പുകാലത്ത് വരുന്ന വെള്ളിയാഴ്ച(മാർച്ച് 17) കത്തോലിക്കർ…