ഗുരുസ്തുതിയെ അപമാനിക്കാന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയെ പ്രേരിപ്പിച്ചഘടകം അഹങ്കാരം : ദീപ്തി മേരി വര്‍ഗീസ്

ശ്രീനാരായണ ഗുരുസ്തുതിയെ അപമാനിക്കാന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയെ പ്രേരിപ്പിച്ചഘടകം അധികാരത്തിന്റെ അഹങ്കാരമാണെന്ന് മാധ്യമവിഭാഗം ചുമതലയുള്ള കെപിസിസി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി ദീപ്തി മേരി വര്‍ഗീസ്. ജനാധിപത്യത്തേയും…