ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് റസിഡന്റ് എഡിറ്റർ പ്രശാന്ത് രഘുവംശം അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമ കോൺഫറൻസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു – അനിൽ മറ്റത്തികുന്നേൽ

ചിക്കാഗോ: ഇന്ത്യ പ്രസ് ക്ലബ് ചിക്കാഗോ ചാപ്റ്ററിന്റെ ആതിഥേയത്വത്തിൽ ചിക്കാഗോയിൽ വച്ച് നടക്കുന്ന ഈ വർഷത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമ കോൺഫറൻസിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ…