ആലപ്പുഴയിലെ വിവിധ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ ബൂസ്റ്റര്‍ ഡോസ് ലഭിക്കും

18 വയസിന് മുകളില്‍ പ്രായമുള്ളവരും ആറ് മാസത്തിന് മുന്‍പ് രണ്ട് ഡോസ് കോവാക്സിനും എടുത്തവര്‍ക്ക് ബൂസ്റ്റര്‍ ഡോസ് എടുക്കാവുന്നത്. ഇതിനായി ആരോഗ്യ…