കെഫിന്‍ ടെക്‌നോളജീസ് മുഖംമിനുക്കി

കൊച്ചി: ഫിന്‍ടെക്ക് രംഗത്തെ പ്രമുഖ സാസ് കമ്പനിയായ കെഫിന്‍ ടെക്‌നോളജീസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് തങ്ങളുടെ ബ്രാന്‍ഡ് മുദ്ര പരിഷ്‌ക്കരിച്ചു. കമ്പനിയുടെ സാങ്കേതിക…