പാലക്കാട് യുവാവിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയ രക്ഷാപ്രവർത്തകർക്കു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നന്ദി

തിരുവനന്തപുരം: പാലക്കാട് മലമ്പുഴ ചെറാട് മലയിടുക്കിൽ കുടുങ്ങിയ ബാബുവെന്ന യുവാവിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയ രക്ഷാപ്രവർത്തകർക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നന്ദിയർപ്പിച്ചു. ബാബുവിന് ആവശ്യമായ ചികിത്സ നൽകുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. ബാബുവിനെ രക്ഷിക്കുകയെന്നതു നാടൊന്നാകെ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യമായിരുന്നുവെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ... Read more »