ആരോഗ്യ വകുപ്പിലെ എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കും തുടര്‍പരിശീലന പരിപാടി ഇനി ഇ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലൂടെയും: മന്ത്രി വീണാ ജോര്‍ജ്

രാജ്യത്ത് ഇതാദ്യം. തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കുള്ള തുടര്‍പരിശീലന പരിപാടികള്‍ ഇനിമുതല്‍ ഇ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലൂടെയുമെന്ന് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി വീണാ ജോര്‍ജ്. ഇന്ത്യയില്‍ ആദ്യമായാണ് സമഗ്രമായി ഈ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലൂടെ തുടര്‍പരിശീലന പരിപാടി ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നത്. ഇതിനായി ലേണിംഗ് മാനേജ്‌മെന്റ് സിസ്റ്റം (എല്‍എംഎസ്)... Read more »