അച്ചടക്ക നടപടി പിൻവലിച്ചു

ഇടുക്കി ഡി.സി.സി പ്രഥമ പ്രസിഡന്റും മുൻ എം.എല്‍.എയുമായ അഡ്വ. ജോസ് കുറ്റിയാനിയുടെ മുന്‍കാല പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരില്‍ സ്വീകരിച്ച അച്ചടക്ക…