ഗൂഗിള്‍ പേയില്‍ ഡിജിറ്റല്‍ പേഴ്‌സണല്‍ വായ്പപയുമായി ഡി.എം.ഐ. ഫിനാന്‍സ്

കൊച്ചി: ഗൂഗിള്‍ പേ ഉപയോക്താക്കള്‍ക്കായി ഡിജിറ്റല്‍ പേഴ്‌സണല്‍ വായ്പ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഡി.എം.ഐ. ഫിനാന്‍സ്. ഡി.എം.ഐ. ഫിനാന്‍സ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ പ്രകാരം പ്രീ ക്വാളിഫൈഡായിട്ടുള്ള ഗൂഗിള്‍ പേ ഉപയോക്താക്കള്‍ക്കാണ് ഇതുവഴി വായ്പ ലഭിക്കുക. ഗൂഗിള്‍ പേ വഴി ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് വായ്പാ ഓഫര്‍ ലഭിക്കും. ഈ ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക്... Read more »