തിരുത്തി മുന്നേറാം, ഇടംവലം നോക്കേണ്ട… കൈപിടിച്ച് കൂടെയുണ്ട് ഇടതുപക്ഷം : ഡോ. സിന്ധുമോള്‍ ജേക്കബ്

തിരുത്തി മുന്നേറാം, ഇടംവലം നോക്കേണ്ട… കൈപിടിച്ച് കൂടെയുണ്ട് ഇടതുപക്ഷം  -ഡോ. സിന്ധുമോള്‍ ജേക്കബ് (വൈസ് പ്രസിഡന്റ്, ഉഴവൂര്‍ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്)‘സ്ത്രീകള്‍ നയിക്കുന്ന…