ഡോ.പ്രകാശ്.പി. തോമസ് ഡിസംബർ 27 നു ഐ പി എല്ലില്‍ പ്രസംഗിക്കുന്നു : ജീമോൻ റാന്നി

ഹൂസ്റ്റൺ : ഡിസംബർ 27 നു ചൊവാഴ്ച ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ പ്രയര്‍ലൈനില്‍ (ഐ പി എൽ) കേരളാ കൗൺസിൽ ഓഫ് ചർച്ചസ് ജനറൽ…