കുടിവെള്ള വിതരണം: പരാതികള്‍ വേഗത്തില്‍ തീര്‍പ്പാക്കാന്‍ പ്രത്യേക സംവിധാനമൊരുക്കും-മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിന്‍

ആലപ്പുഴ: കുടിവെള്ള വിതരണത്തില്‍ ഉണ്ടാകുന്ന തടസ്സങ്ങള്‍, പരാതികള്‍ എന്നിവ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വാട്ടര്‍ അതോറിട്ടി പ്രത്യേക സംവിധാനം ഒരുക്കുമെന്ന് ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിന്‍ പറഞ്ഞു. കിഫ്ബി ധനസഹായത്തോടെ കേരള ജല അതോറിറ്റി നടപ്പിലാക്കുന്ന ആലപ്പുഴ നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലെ ആലപ്പുഴ നഗരസഭയിലെയും ആര്യാട്, മണ്ണഞ്ചേരി,... Read more »