പതിനൊന്നുകാരി ഇന്ത്യന്‍ അമേരിക്കന്‍ പെണ്‍കുട്ടി യുഎസ്എ നാഷണല്‍ കവര്‍ ഗേള്‍

കെന്റക്കി: ഓര്‍ലാന്റോയില്‍ സംഘടിപ്പിച്ച അമേരിക്കന്‍ മിസ് നാഷണല്‍ പേജന്റ് മത്സരത്തില്‍ കെന്റക്കിയിലെ ലൂയിസ് വില്ലയില്‍ നിന്നുള്ള ഇന്ത്യന്‍ അമേരിക്കന്‍ പെണ്‍കുട്ടി പതിനൊന്നു…