എംപാഷാ ഗ്ലോബല്‍ പ്രതിമാസ സൂംമീറ്റിംഗ് ജൂലൈ 17-ന്

എംപാഷാ ഗ്ലോബലിന്റെ പ്രതിമാസ സൂംമീറ്റിംഗ് ജൂലൈ 17 ശനിയാഴ്ച്ച രാവിലെ പതിനൊന്നിന് (EST) ഉണ്ടായിരിക്കും. “ഉണരുക പ്രതികരിക്കുക (Wake up and Speak up ) എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച്, മുഖ്യ അതിഥി പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരനും അദ്ധ്യാപകനുമായ പ്രൊഫസര്‍ ജോര്‍ജ് ഓണക്കൂര്‍ സംസാരിക്കും. എംപാഷാ ഗ്ലോബലിന്റെ... Read more »