ഇംഗ്ലീഷ് കവിതാസമാഹാരം ‘ദി നോര്‍ഡ്’ പ്രകാശനം ചെയ്തു

കൊച്ചി: ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥയും എഴുത്തുകാരിയുമായ നീതു മോഹന്‍ രചിച്ച ‘ദി നോര്‍ഡ്’ എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് കവിതാസമാഹാരം ഫെഡറല്‍ ബാങ്ക് മാനേജിങ് ഡയറക്ടറും…