കിഫ്‌ബി നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വിലയിരുത്തൽ: ചാലക്കുടിയിൽ അവലോകന യോഗം ചേർന്നു

തൃശൂര്‍: ചാലക്കുടി നിയോജകമണ്ഡലത്തില്‍ കിഫ്ബി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിര്‍മ്മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ പുരോഗതി വിലയിരുത്താനായി അവലോകന യോഗം ചേര്‍ന്നു. സനീഷ്‌കുമാര്‍ ജോസഫ് എം എല്‍…