ഖാദിയുടെ ലേബലിൽ വ്യാജനെത്തുന്നു; പ്രശ്നം സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപെടുത്തി ഖാദിബോർഡ്

തിരുവനന്തപുരം: ഖാദിയുടെ ലേബലിൽ വൻ തോതിൽ വ്യാജനെത്തുന്നതായി ഖാദി ബോർഡ് വൈസ് ചെയർമാൻ പി. ജയരാജൻ പറഞ്ഞു. ഈ വിഷയം സംസ്ഥാന…