അഗ്‌നി ശ്രോതസ്സിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോള്‍ പൊള്ളലേല്‍ക്കാത്തതായിരിക്കണം കുടുംബജീവിതം

കറോള്‍ട്ടണ്‍ (ഡാളസ്) : കുടുംബജീവിതത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യം വെളിപ്പെടേണ്ടത് അഗ്‌നി ശ്രോതസ്സിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോള്‍ പൊള്ളലേല്‍ക്കാതെ അതിനെ തരണം ചെയ്യുമ്പോള്‍ മാത്രമാണെന്ന് നോര്‍ത്ത്…