ഒര്‍ലാന്റോ പള്ളിയില്‍ പിതാക്കന്മാരുടെ സംയുക്ത ഓര്‍മ്മപ്പെരുന്നാള്‍ ജൂണ്‍ 20 ന് – ജോയിച്ചൻപുതുക്കുളം

ഒര്‍ലാന്റോ (ഫ്ളോറിഡ): കാലം ചെയ്ത പിതാക്കന്മാരായ മോറാന്‍ മോര്‍ ഇഗ്‌നാത്തിയോസ് അഫ്രേം പ്രഥമന്‍ പാത്രിയര്‍ക്കീസ് ബാവ ,മോറാന്‍ മോര്‍ ഇഗ്‌നാത്തിയോസ് യാക്കൂബ്…