സൗജന്യ ഭക്ഷ്യ ധാന്യ കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തു

                വലപ്പാട് : കോവിഡ് വ്യാപനം മൂലം ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന ഭിന്നശേഷിക്കാരായ അഞ്ഞൂറോളം കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് സൗജന്യ ഭക്ഷ്യ ധാന്യ  കിറ്റുകളും,വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനോപകരണങ്ങളും വിതരണവും ചെയ്തു. പി.എൻ.ഉണ്ണിരാജൻ ഐ.പി.എസ് നേതൃത്വം നൽകുന്ന തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ നന്മ ഫൗണ്ടേഷനിലെ... Read more »