സയന്‍സിലെ ഉപരിപഠന – ജോലി സാധ്യതകള്‍; ജോലി സാധ്യതകള്‍; സൗജന്യ ദേശീയ വെബിനാര്‍ 11-ന്

സയന്‍സിലെ ഉപരിപഠന – ജോലി സാധ്യതകള്‍; സൗജന്യ ദേശീയ വെബിനാര്‍ 11-ന്; ‘സ്റ്റോപ്പ് ഫോളോയിംഗ് ദി ക്രൗഡ്’ ഹാഷ്ടാഗ് കാംപയിന്‍ ആരംഭിക്കുന്നു കൊച്ചി: അമൃത സര്‍വ്വകലാശാലയുടെ കൊച്ചി കാമ്പസില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സെന്റര്‍ ഫോര്‍ നാനോസയന്‍സസ് ആന്‍ഡ് മോളിക്കുലര്‍ മെഡിസിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ ‘കോവിഡാനന്തരം: സയന്‍സ് മേഖലയിലെ... Read more »