ഹൂസ്റ്റൺ സീറോ മലബാർ ഫൊറോനാ ദേവാലയത്തിൽ തിരുനാളിനു കോടിയേറി : ജീമോൻ റാന്നി

ഹൂസ്റ്റൺ: ഹൂസ്റ്റൺ സെന്റ് ജോസഫ് സീറോ മലബാർ ദൈവാലയത്തിൽ ഇടവക മധ്യസ്ഥനായ വി.യൗസേപ്പിതാവിന്റെ തിരുനാളിനു തുടക്കമായി. മാർച്ച് 10 ന് വെള്ളിയാഴ്ച…