ഐ.സി.എ.ഐ. അന്താരാഷ്ട്ര സെമിനാർ ; കേരളത്തിൽ നിന്നും വി പി നന്ദകുമാർ പങ്കെടുക്കും

തൃശ്ശൂർ : ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചാർട്ടേർഡ് അക്കൗണ്ട്സ് അബുദാബി ചാപ്റ്ററിന്റെ 33-മത് വാർഷിക സമ്മേളനത്തിൽ കേരളത്തിൽ നിന്നും മണപ്പുറം ഫിനാൻസ് എം…