ഇടുക്കിയിലെ താലൂക്കുകള്‍ ഇനി കടലാസ് രഹിതം

ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ അഞ്ച് താലൂക്ക് ഓഫീസുകളും ഇനി കടലാസ് രഹിതം. താലുക്കുകളുടെ ഇ- ഓഫീസ് സംവിധാനം ജില്ലാ കലക്ടര്‍ ഷീബ ജോര്‍ജ്…