ഇന്ത്യാ പ്രസ്ക്ലബ്ബ് ത്രിദിന മീഡിയാ കോൺഫ്രൻസിനു മീറ്റ് ആൻഡ് ഗ്രിറ്റോടെ തുടക്കം – അനിൽ മറ്റത്തികുന്നേൽ

  ചിക്കാഗോ: അതിഥികളും സ്പോൺസർമാരും ചിക്കാഗോ നിവാസികളും പങ്കെടുത്ത മീറ്റ് ആൻഡ് ഗ്രീറ്റ് പരിപാടിയോടെ ഇന്ത്യാ പ്രസ്ക്ലബ്ബ് ഓഫ് നോർത്ത് അമേരിക്കയുടെ…