മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ചികിത്സയെ വരെ അവഹേളിച്ച കെ സുധാകരൻ മനുഷ്യഹൃദയമുള്ളയാളല്ല : മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി

സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ നിന്ന് കത്ത് പിൻവലിച്ചത് എതിർപ്പ് ശക്തമായതോടെയെന്ന് മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ചികിത്സയെ വരെ അവഹേളിച്ച കെ പി സി…