മുൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ കെ പി ദണ്ഡപാണിയുടെ നിര്യാണത്തിൽ കെ സുധാകരൻ എം പി അനുശോചിച്ചു

മുൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ കെ പി ദണ്ഡപാണിയുടെ നിര്യാണത്തിൽ കെ പി സി സി പ്രസിഡൻറ് കെ സുധാകരൻ എം പി…