മലയാളി ചലച്ചിത്ര പ്രതിഭകളെ കണ്ടെത്താൻ കൈരളി ടി വി ഷോർട്ട് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് നോർത്ത് അമേരിക്ക 2023

ന്യൂയോർക്ക്: നോർത്ത് അമേരിക്കയിലെ മികച്ച ചലച്ചിത്ര പ്രതിഭകളെ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി കൈരളി ടി വി ഷോർട് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ 2023 സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. വടക്കേ…