വാക്സിന്‍ നല്‍കുന്നതില്‍ കേരളം ദേശീയ ശരാശരിയേക്കാള്‍ മുന്നില്‍: മുഖ്യമന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം : കോവിഡ് പ്രതിരോധ വാക്സിന്‍ നല്‍കുന്നതില്‍ കേരളം ദേശീയ ശരാശരിയെക്കാള്‍ മുന്നിലാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയില്‍ 130 കോടി ജനങ്ങളില്‍ 33,17,76,050 പേര്‍ക്ക് ഒന്നാം ഡോസും 8,88,16,031 പേര്‍ക്ക് രണ്ടാം ഡോസും ഉള്‍പ്പെടെ 42,05,92,081 പേര്‍ക്കാണ് വാക്സിന്‍ നല്‍കിയത്. അതായത്... Read more »

വാക്സിന്‍ നല്‍കുന്നതില്‍ കേരളം ദേശീയ ശരാശരിയേക്കാള്‍ മുന്നില്‍: മുഖ്യമന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം : കോവിഡ് പ്രതിരോധ വാക്സിന്‍ നല്‍കുന്നതില്‍ കേരളം ദേശീയ ശരാശരിയെക്കാള്‍ മുന്നിലാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയില്‍ 130 കോടി ജനങ്ങളില്‍ 33,17,76,050 പേര്‍ക്ക് ഒന്നാം ഡോസും 8,88,16,031 പേര്‍ക്ക് രണ്ടാം ഡോസും ഉള്‍പ്പെടെ 42,05,92,081 പേര്‍ക്കാണ് വാക്സിന്‍ നല്‍കിയത്. അതായത്... Read more »