കേരള അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ന്യൂജേഴ്‌സിയുടെ (കാൻജ്) പുതുവത്സരാഘോഷങ്ങൾ ജനുവരി ഒന്നിന് – (സലിം അയിഷ)

ന്യൂ ജേഴ്‌സി : കേരള അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ന്യൂജേഴ്‌സി പുതുവത്സര ആഘോഷങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു, , 2022 ജനുവരി ഒന്ന് ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട്…