‘കില്ലിംഗ് ഓഫ് എ ജേണലിസ്റ്റ്’ ഡോക്യുമെന്ററി പ്രദർശിപ്പിച്ചു

ഗ്ലോബൽ മീഡിയ ഫെസ്റ്റിവൽ വേദിയിൽ സ്ലോവാക്യൻ യുവ മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ജാൻ കുഷ്യാകിന്റെയും പങ്കാളി മാർട്ടിന കുസ്‌നിരോവയുടെയും കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ‘കില്ലിംഗ്…