ജോസഫൈനെതിരെ കെ.കെ.രമ

പരാതിക്കാരിയോട് അനുഭവിച്ചോ എന്ന് ഒരു ശാപം പോലെയാണ് ജോസഫൈന്‍ പറഞ്ഞതെന്നും ഇത് അവര്‍ ഇരിക്കുന്ന പദവിക്ക് യോജിച്ചതല്ലെന്നുമാണ് കെ.കെ. രമ പറഞ്ഞത് കെ.കെ.രമയുടെ എഫ്.ബി പോസ്റ്റിന്റെ പൂര്‍ണ്ണരൂപം ‘ഭര്‍ത്താവ് നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കാറുണ്ടോ ?’ ‘ഉണ്ട് . ‘ ‘ അമ്മായിയമ്മ ? ‘ ‘ഭര്‍ത്താവും... Read more »