ഫോണ്‍ കോളില്‍ ഹോം ഡെലിവറിയുമായി കുടുംബശ്രീയുടെ സ്റ്റാര്‍ട്ട് അപ്പ് സംരംഭം

ഇടുക്കി: ഒറ്റ ഫോണ്‍ വിളിയില്‍ വീട്ടുപടിക്കല്‍ അവശ്യ വസ്തുക്കളെത്തിച്ച് കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങളുടെ സ്റ്റാര്‍ട്ട് അപ്പ് സംരംഭം. തൊടുപുഴ ആലക്കോട് പഞ്ചായത്തിലാണ് വ്യത്യസ്ത സേവനവുമായി കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങള്‍ രംഗത്തെത്തിയത്. ആലക്കോട് സി.ഡി.എസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പഞ്ചായത്തിലെ 13 വാര്‍ഡുകളിലെ എ.ഡി.എസുകളേയും കോര്‍ത്തിണക്കി കുടുംബശ്രീ വനിതാ സൂക്ഷ്മ മേഖലാ... Read more »