ഫോണ്‍ കോളില്‍ ഹോം ഡെലിവറിയുമായി കുടുംബശ്രീയുടെ സ്റ്റാര്‍ട്ട് അപ്പ് സംരംഭം

ഇടുക്കി: ഒറ്റ ഫോണ്‍ വിളിയില്‍ വീട്ടുപടിക്കല്‍ അവശ്യ വസ്തുക്കളെത്തിച്ച് കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങളുടെ സ്റ്റാര്‍ട്ട് അപ്പ് സംരംഭം. തൊടുപുഴ ആലക്കോട് പഞ്ചായത്തിലാണ് വ്യത്യസ്ത…