മാലിന്യത്തില്‍ നിന്നും ലാപ്പ്‌ടോപ്പ് പദ്ധതിയില്‍ കുന്നന്താനം സെന്റ് മേരീസ് ഗവണ്‍മെന്റ് ഹൈസ്‌കൂള്‍

പത്തനംതിട്ട: കേരള സര്‍ക്കാരിന്റെയും ഹരിത കേരളം മിഷന്റെയും നേതൃത്വത്തില്‍ മാലിന്യത്തില്‍ നിന്നും ലാപ്പ്‌ടോപ്പ് പദ്ധതിയിലേക്ക് ജില്ലയില്‍ നിന്നും കുന്നന്താനം സെന്റ് മേരീസ്…