നഴ്സുമാരെ ബെൽജിയം വിളിക്കുന്നു, ഡച്ച് ഭാഷ സൗജന്യമായി പഠിച്ച് ഉടൻ പറക്കാം

കൊച്ചി: യൂറോപ്യൻ രാജ്യമായ ബെൽജിയത്തിൽ നഴ്സുമാർക്ക് അവസരം. യോഗ്യതനേടിയവർക്ക് പ്രതിമാസ സ്റ്റൈപന്റോടെ ഡച്ച് ഭാഷ സൗജന്യമായി പഠിച്ച് ഉടൻ വിദേശത്തേക്കു പോകാൻ…