സംസ്ഥാനത്ത് ജീവിതശൈലി രോഗ രജിസ്ട്രി തയ്യാറാക്കും: മന്ത്രി വീണാ ജോര്‍ജ്

30 വയസ് കഴിഞ്ഞവരില്‍ ജീവിതശൈലി രോഗ നിര്‍ണയ സര്‍വേ നവംബര്‍ 14 ലോക പ്രമേഹ ദിനം തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങള്‍…