മന്ത്രി ബിന്ദുവിനെതിരെയുള്ള ചെന്നിത്തലയുടെ പരാതി ,രേഖകൾ ഹാജരാക്കാൻ സർക്കാരിനോട് ലോകായുക്ത്

കണ്ണൂർ വൈസ് ചാൻസലർ ഡോ: ഗോപിനാഥ് രവീന്ദ്രന്റെ പുനർനിയമനത്തിന് ശുപാർശ ചെയ്ത് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി R. ബിന്ദു ഗവർണർക്ക് കത്തുകൾ…