ഷാര്‍ക്ക് സീരീസ് സോളാര്‍ പാനല്‍ പുറത്തിറക്കി ലൂം സോളാര്‍

കൊച്ചി: കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്റെ സ്റ്റാര്‍ട്ടപ്പ് ഇന്ത്യ സംരംഭത്തിനു കീഴിലുള്ള സോളാര്‍ ടെക് സ്റ്റാര്‍ട്ടപ്പും മോണോ പാനല്‍ വിഭാഗത്തില്‍ നേതൃനിരയിലുള്ളവരുമായ ലൂം സോളാര്‍ ‘ഷാര്‍ക്ക്…