ക്രിസ്‌തുമസ് കാരൾ റൗണ്ട്സ് ടീമുകൾക്ക് ട്രോഫികൾ ഒരുക്കി “മാഗ്”

ഹൂസ്റ്റൺ: ജനോപകാരപ്രദവും ജനപ്രിയവുമായ ഒട്ടേറെ പരിപാടികളുമായി മുന്നേറുന്ന മാഗിന്റെ (മലയാളി അസ്സോസിയേഷൻ ഓഫ് ഗ്രെയ്റ്റർ ഹൂസ്റ്റൺ) ഈ വർഷത്തെ ഭരണസമിതി പടിയിറങ്ങാൻ…