“മലങ്കരയുടെ സൂര്യതേജസ്സ്”* ഡോക്യുമെന്ററി പ്രദർശനം നടത്തി

ഡാളസ് : ജന ഹൃദയങ്ങളിൽ ഇന്നും ജീവിക്കുന്ന യുഗപ്രഭാവനായ ഡോ. ജോസഫ് മാർത്തോമ്മാ മെത്രാപ്പോലീത്താ *”മലങ്കരയുടെ സൂര്യതേജസ്സ്”* എന്ന ഡോക്യുമെന്ററി പ്രദർശനം…