Tag: “Manappuram with Janmanad” project in Kundara constituency too

“ജന്മനാടിനൊപ്പം മണപ്പുറം” പദ്ധതി കുണ്ടറ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലും