“മാർത്തോമാ വിഷൻ” ഓൺലൈൻ ചാനൽ ലോഞ്ചിങ് ഫെബ്രുവരിയിൽ

ന്യൂയോർക് : മലങ്കര മാർത്തോമ്മാ സുറിയാനി സഭ ഓൺലൈൻ ചാനൽ രംഗത്ത് സജീവമാകുന്നു. സഭയുടെ ഔദ്യോഗിക ഓൺലൈൻ ചാനലായ മാർത്തോമാ വിഷൻ…