നാടിന്റെ സ്വപ്നസാക്ഷാത്കാരം: അജാനൂര്‍ ജി എഫ് യു പി സ്‌കൂള്‍ കെട്ടിടം നാടിന് സമർപ്പിച്ചു

അജാനൂര്‍ ജി എഫ് യു പി സ്‌കൂളില്‍ കേരള സര്‍ക്കാരിന്റെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ പ്ലാന്‍ ഫണ്ടില്‍ നിന്നും അനുവദിച്ച ഒരു കോടി ഇരുപത്തിമൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ച് നിര്‍മാണം പൂര്‍ത്തീകരിച്ച ഇരുനില കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം വ്യവസായ വകുപ്പ് മന്ത്രി പി രാജീവ് നിര്‍വഹിച്ചു. ഉന്നത... Read more »