ദേശീയ കര്‍ഷകനേതാക്കള്‍ കേരളത്തിലെത്തുന്നു

ഡിസംബര്‍ 18ന് കര്‍ഷകരുടെ സെക്രട്ടറിയേറ്റ് മാര്‍ച്ച് കൊച്ചി: കര്‍ഷകപ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ വിജയത്തിനുശേഷം ദേശീയ കര്‍ഷകനേതാക്കള്‍ കേരളത്തിലെത്തുന്നു. ഡിസംബര്‍ 18 ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 11ന്…