കേരള അസോസിയേഷന്‍ ഓഫ് നാഷ്വില്ലിന് പുതിയ ഭാരവാഹികള്‍

കേരള അസോസിയേഷന്‍ ഓഫ് നാഷ്വില്‍ (ഗഅച) ന്റെ ദ്വൈവാര്‍ഷിക സമ്മേളനം ഡിസംബര്‍ 11 ശനിയാഴ്ച 6 മണിക്ക് ആസ്പന്‍ ഗ്രോവ് ക്രിസ്റ്റന്‍…