30 ദിവസം താമസിച്ചവര്‍ക്ക് വോട്ടവകാശം നല്‍കുന്ന അമേരിക്കയിലെ ആദ്യ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ന്യൂയോര്‍ക്ക്

ന്യൂയോര്‍ക്ക്: അമേരിക്കന്‍ പൗരത്വം ഇല്ലാത്തവര്‍ക്കു വോട്ടവകാശം അനുവദിക്കുന്ന അമേരിക്കയിലെ ആദ്യ മുന്‍സിപ്പാലിറ്റി എന്ന ബഹുമതി ന്യുയോര്‍ക്ക് മുന്‍സിപ്പാലിറ്റിക്ക്. ഇതു സംബന്ധിച്ച ബില്‍…